Set Sınıfı Nedir? — JavaScript

Aykut Kardaş
2 min readJan 27, 2021

--

Photo by Rich Tervet on Unsplash

Set benzersiz değerleri tutan bir JavaScript nesnesidir. Her veri tipinde değer tutabilir. Fakat aynı değeri birden fazla kez içeremez.

Set nesnesinin kullanımını ve avantajlarını bir örnek ile ele alalım.

Set nesnesine yeni bir değer eklemek için add metodu kullanılır. Parametre olarak eklenecek değeri alır.

Değerin Set nesnesinde olup olmadığını kontrol etmek için has metodu bulunur.

Bir Set nesnesinin kaç değer tuttuğunu öğrenmek için size özelliğine bakarız.

Bir değeri silmek için delete metodu kullanılır. Bu metot bir değeri sildiğinde true, olmayan bir değeri silmeye çalıştığınızda false değerini döndürür.

Set aracılığıyla bir diziyi unique elemanlar içerecek hale getirebiliriz. Set nesnesi parametre olarak iterable herhangi bir değeri alabilir.

Set nesnesindeki referans kontrolü sayesinde bir objenin yalnızca birkez eklenmesini ve Set tarafından içerilip içerilmediğini kolaylıkla öğrenebiliriz.

Map nesnesini incelemek için Map Sınıfı Nedir? isimli yazıma göz atabilirsiniz.

Happy Coding!

JavaScript’in Built-in Nesneleri hakkında daha fazla bilgi almak ve katkıda bulunmak için şu repoya göz atabilirsiniz.

--

--