Child Process Nedir? — NodeJS

Aykut Kardaş
Jul 15, 2021

--

Photo by Rich Tervet on Unsplash

child_process modülü alt process ler oluşturmamızı sağlar. Bu NodeJS içerisinden komut satırı üzerinde bazı işlemler yapabileceğimiz anlamına gelir.

Çıktıları yakalamak için varsayılan olarak stdin , stdout ve stderr pipe’ları içerir.

Eğer yapılan işlemde çıktı kullanılmayacaksa { stdio: 'ignore' } seçeneği kullanılabilir.

Bu modül ile komut satırı üzerinden yapılan çoğu işlem yapılabilir. Bu sayede NodeJS içerisinden, farklı programlama dillerinde yazılmış işlevlerinizi tetikleyebilirsiniz.

child_process modülü spawn gibi exec işlevine de sahiptir. Aralarındaki temel farklar şunlardır.

spawn

Bir process oluşturarak komutu çalıştırır.

exec

Komutu çalıştırmak için önce bir kabuk (shell) oluşturur. Ardından komutu o kabuk içerisinde çalıştırır. Çıktıları arabelleğe alır. Ayrıca buradaki komutlar doğrudan kabuk tarafından işlendiği için kullanılan özel karakterlerin işlenmesi mevcut kabuğa göre değişebilir.

Happy Coding!

--

--